4-rätters smakmeny med miljösmart sjömat

Föreläsningsserie: Forskare serverar olika perspektiv på sjömat; samodling, cirkulära system, sillprotein & tånggödsel

Läs mer

Nordstan

12:00 - 13:00, lör. 22 apr.

Avgift

Beskrivning

År 2050 förväntas världens befolkning överskrida 9,7 miljarder. Att producera näringsriktig och miljövänlig mat till alla människor är en stor utmaning. Idag sker detta mest på land, medan haven utgör en gigantisk men outnyttjad resurs med stor potential att producera mat.

Lyssna på forskare som pratar om hur sillen -en hälsobomb- kan användas i många nya produkter, om fördelarna med att samodla arter i vatten, då en art tar hand om överbliven näring från annan, om hur man kan odla i vatten fast på land, och om tång som gödsel i lantbruket.

Du kan läsa mer om innehållet under respektive tillfälle i programmet.

Konferencier: Professor Kristina Snuttan Sundell.

Medverkande

Kristina Snuttan Sundell, Professor, SWEMARC & Blå mat;

Jonathan Roques, Forskare, SWEMARC;

Marica Andersson, Doktorand, Blå mat & SWEMARC, samtliga från Inst. för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet

Ingrid Undeland, Professor, Blå mat, Biologi och bioteknik, Chalmers tekniska högskola

Fredrik Gröndahl, Docent, Blå mat, Vatten- och Inst. för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Kungliga Tekniska Högskolan