AI, människan och juridiken

Samtal/Film: Vem bär ansvaret om besluten tas av maskiner?

Läs mer

Göteborgs universitet, Humanisten

onsdag 4 maj, 15:30 - 16:30

Avgift

Beskrivning

Vem bär ansvaret om besluten tas av maskiner? Vad händer när juridiken inte går jämna steg med tekniken? Det är exempel på frågor som skaparna av kortfilmen Guilty Not Guilty utgick ifrån för att väcka både känslor och tankar kring etiska och filosofiska aspekter av autonoma system och AI i beslutsfattande.
Här ser vi filmen tillsammans med Gregor Noll och kolleger vid juridiska institutionen, Göteborgs universitet, vars forskning inspirerat till filmen som är framtagen med stöd av Riksbankens Jubileumsfond.

Medverkande

Eva Krutmeijer, samtalsledare; Karin Wegsjö, Regissör, Fristående filmare; Gregor Noll, Professor i juridik, Göteborgs universitet

Ämnen

Teknik och framtid

Tema: Det okända

Nyckelord

Film

Samtal

Platser


Göteborgs universitet, Humanisten

J330, PLAN 3
Renströmsgatan 6, 412 55 Göteborg
Karta och vägbeskrivning (Google maps)