Antibiotikapolitik idag och imorgon

Föreläsning: Vilken roll spelar politiken att bromsa och hantera det växande problemet med antibiotikaresistens?

Läs mer

Stadsbiblioteket

13:30 - 14:15, fre. 21 apr.

Avgift

Beskrivning

Antibiotikaresistens är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Vilka politiska och förvaltningsmässiga aspekter finns i hanteringen av detta? Hur kan olika politiska maktinstrument uppmuntra till beteendeförändringar? Hur samordnar sig stater mellan landsgränser? Vilka konsekvenser kan en 'postantibiotisk' framtid få för god samhällsstyrning?

Medverkande

Daniel Carelli, Doktorand; Björn Rönnerstrand, Forskare på SOM-institutet; Erik Malmqvist, Lektor i praktisk filosofi; Felicia Robertson, Doktorand i statsvetenskap, alla vid Göteborgs universitet

Ämnen

De stora frågorna

Hälsa och ohälsa

Nyckelord

Samtal

Platser


Stadsbiblioteket

Hörsalen
Götaplatsen 3, 402 29 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)