Att vara förlorade tillsammans i intet

Samtal: Om intet och relationen till frånvaro av vetande.

Läs mer

Världskulturmuseet

fredag 6 maj, 15:00 - 16:30

Avgift

Beskrivning

Vetenskapsmän och konstnärer delar intresset för att se, röra vid och förstå det vi inte känner till. Skilda praktiker och forskningsfält har sin egen förståelse och relation till den frånvaro av vetande som “intet” ställer oss inför. Från mötet med livets ändlighet, kvantfysikens till synes omöjliga påståenden till det tomrum som uppstår i mötet med konstverket ​– stunder då vi korsar gränserna för det kända. Vad gör dessa ögonblick med oss?

Samtal i anslutning till Konstinstallationen VÄGG (från 2014) av Dorna Aslanzadeh i samarbete med Kollegium med stöd av Statens Konstråd.

Kollegium är en konstnärsgemenskap som utgår från en vision om konsten som vänskaps- och kärlekshandling. Verksamheten arrangerar ambulerande utställningar och publika samtal som undersöker släktskapet mellan transcendentala och estetiska erfarenheter.
 

Medverkande

Jonna Bornemark, Professor filosofi, Centrum för praktisk kunskap, Södertörn University; Elisabeth Laasonen Belgrano, röstkonstnär, konstnärlig forskare, existentiell vägledare och prästkandidat i Göteborgs stift.

Ämnen

Tema: Det okända

Nyckelord

Samtal

Platser


Världskulturmuseet

Studion
Södra vägen 54, 412 54 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)