Cancervård på ungas villkor

Föreläsning: I projektet minKod utvecklas verktyg och stöd för att underlätta cancerresan för unga cancererfarna.

Läs mer

Nordstan

11:00 - 11:40, lör. 22 apr.

Avgift

Beskrivning

Hur kan vi förbättra vården och livet för tonåringar och unga vuxna med cancer? Tonåringar och unga vuxna har andra behov än barn och äldre, och olika individer har olika behov. Lyssna till föreläsningen om projektet minKod, som har utvecklat digitala verktyg som kan kombineras med olika former av stöd under hela cancerresan.

minKod utgår från patienten själv och att ’Min lösning att påverka mitt liv som patient, utifrån mina behov och med teknik som stödjer mig’.

Medverkande

Ylva Hård af Segerstad, Docent i Tillämpad informationsteknologi/Universitetslektor, Institutionen för Tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet;

Siri Katusky, Ung Cancer

Ämnen

Hälsa och ohälsa

Teknik och framtid

Nyckelord

Föreläsning

Platser


Nordstan

Scenen
Götgatan 10, 411 05 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)