Den okända vägen till ett lyckligt liv

Förläsning: Historien om de nästan helt utplånade spåren av Skandinaviens första kvinnliga filosof.

Läs mer

Göteborgs universitet, Humanisten

söndag maj 08, 13:00 - 14:00

Avgift

Beskrivning

Skandinaviens första lyckofilosof, den danska adelsdamen Birgitte Thott, skrev på 1650-talet Weyen till et Lycksalligt Liff – en filosofisk självhjälpsbok för en turbulent tid rätt lik vår egen. Trots det är Thott nästan helt okänd idag. Weyen till et Lycksalligt Liff finns nämligen bara kvar i två handskrivna exemplar i en källare i Roskilde. Detta är den okända historien om Thotts lyckofilosofi och en berättelse om ett manssamhälle som nästan helt utplånade spåren av Skandinaviens första kvinnliga filosof. Men också om en kvinnlig intellektuell gemenskap som räddade Thotts verk från glömska.

Medverkande

Matilda Amundsen Bergström, Postdoktor i litteraturvetenskap, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet

Ämnen

Samtid och samhälle

Tema: Det okända

Nyckelord

Föreläsning

Platser


Göteborgs universitet, Humanisten

J411 Filmsal, PLAN 4
Renströmsgatan 6, 412 55 Göteborg
Karta och vägbeskrivning (Google maps)