Det okända Europa

Föreläsningar: Om den judiska historien, maktskiften, vetenskapspolitik och klimatomställning i EU.

Läs mer

Göteborgs universitet, Humanisten

fredag 6 maj, 13:30 - 15:30

Avgift

Beskrivning

Tre korta föreläsningar:

Att navigera i okänd terräng: hur förbereda sig för klimatomställningens tid?

Hope and fear: Technological innovation and science policies of the EU.

Det judiska Europa: en alltför okänd historia.

Panelsamtal:

Hur förändrar maktskiften i Tyskland och Frankrike EUs framtid?
Med Rutger Lindahl, Olof Larsson, Marie Demker. Samtalsledare Ann-Kristin Jonasson.

Medverkande

Ettore Costa, Doktor, Institutionen för Litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet;

Klas Grinell, Idéhistoriker, Föreståndare samt Utvecklingsledare, föreståndare Centrum för Europaforskning (CERGU) utvecklingsledare Göteborgs museer och konsthall;

Ann-Kristin Jonasson, doktor, statsvetenskap, CERGU, Göteborgs universitet;

Maja Hultman, postdoktor, historia, CERGU, Göteborgs universitet.

Ämnen

Samtid och samhälle

Tema: Det okända

Nyckelord

Föreläsning

Samtal

Platser


Göteborgs universitet, Humanisten

J222, PLAN 2
Renströmsgatan 6, 412 55 Göteborg
Karta och vägbeskrivning (Google maps)