Europas föränderliga gränser

Samtal: Nya gränser uppstod och nya nationella tillhörigheter skapades under 1900-talet.

Läs mer

Stadsbiblioteket

13:30 - 14:15, lör. 22 apr.

Avgift

Beskrivning

1900-talet var en tid för imperiers sönderfall och nationalstaters upplösning – gränser ändrades och människor gavs nya nationella tillhörigheter.

Vilka konsekvenser fick detta? Vilka följder fick dessa förändringar för dagens politik och samhällen?

Exempel på gränsområden som tas upp är dagsaktuella Ukraina samt andra mer bortglömda, exempelvis Polen-Tyskland, Österrike-Italien och Grekland-Turkiet.

Medverkande

Tomas Nilson, fil.dr i Historia, Akademin för Lärande, Humaniora och Samhälle, Högskolan i Halmstad;

Sara Svensson, docent, Akademin för Lärande, Humaniora och Samhälle, Högskolan i Halmstad;

Moderator: Martin Åberg, professor i historia, Karlstads universitet

Ämnen

Samtid och samhälle

Tema

Nyckelord

Samtal

Platser


Stadsbiblioteket

Hörsalen
Götaplatsen 3, 402 29 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)