Extremt snabbt och otroligt långsamt 

Ett samtal om tid och hur vetenskapen tänjer gränser.

Läs mer

Stadsbiblioteket

15:00 - 15:45, lör. 22 apr.

Avgift

Beskrivning

Vi kan med ögat uppfatta skeenden som är långsammare än en tjugondels sekund. En blinkande lampa uppfattas som fast lysande om frekvensen är högre än 20 blinkningar per sekund.

Samtidigt lever vi i nästan hundra år, och med hjälp av historiska nedteckningar kan vi ha uppfattning om en tidsrymd av några tusen år. Vetenskapen har dock gett oss redskap att mäta tidsskalor långt bortom våra sinnens förmågor. Geovetaren Gesa Weyhenmeyer och fysikaliske kemisten Bo Albinsson samtalar om tid, och om hur vetenskapen har ökat vår förmåga att förstå tiden i ett vidare perspektiv. Eller har den det?

Kungliga Vetenskapsakademien är en oberoende organisation vars övergripande mål är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Kungliga Vetenskapsakademin har ca 480 svenska och 175 utländska ledamöter knutna till sig. Ledamöterna är engagerade i Akademiens kommittéer, utskott och exempelvis i arbetet med Nobelpriset i Kemi och Fysik.

Medverkande

Bo Albinsson, Professor, Inst. för kemi och biokemi, Chalmers tekniska högskola;

Gesa Weyhenmeyer, Professor, Inst. för ekologi och genetik, Uppsala Universitet

Båda ledamöter av Kungl. Vetenskapsakademien

Samtalsledare är Samuel Bengmark, bitr. Professor, Inst. för matematiska vetenskaper, Chalmers och Göteborgs universitet

Ämnen

De stora frågorna

Samtid och samhälle

Nyckelord

Samtal

Platser


Stadsbiblioteket

Trappscenen
Götaplatsen 3, 402 29 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)