Faktakunskap - skillnad mellan fakta och åsikt?

Panelsamtal: Om vikten att kolla sina källor.

Läs mer

Stadsbiblioteket

16:30 - 17:20, fre. 21 apr.

Avgift

Beskrivning

I det oändliga kunskapsflöde som vi varje dag har tillgång till är det inte alltid lätt att skilja på vad som är fakta och vad som är åsikt.

Vad är en åsikt? Vad är fakta? Hur man ser skillnader och vad man kan göra för säkerhetsställa att fakta är just fakta?

Medverkande

Dick Kasperowski, Professor, Avdelningen för lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet;

Emanuel Karlsten, Journalist;

Moderator: Torill Kornfeldt, Vetenskapsjournalist och författare

Ämnen

Samtid och samhälle

Tema

Nyckelord

Samtal

Platser


Stadsbiblioteket

Hörsalen
Götaplatsen 3, 402 29 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)