Framtidens mat är blå

Utställning: Framtidens mat är blå är en utställning om hur vi kan öka den svenska produktionen av sjömat.

Läs mer

Nordstan

10:00 - 17:00, fre. 21 apr.

Nordstan

10:00 - 16:00, lör. 22 apr.

Avgift

Beskrivning

Idag importerar vi i Sverige 74% av sjömaten vi äter och mer än 90% av den odlade fisken. I utställningen visas hur vi kan bli bättre på att nyttja den enorma potential som finns i Sverige att öka den egna produktionen av sjömat. Detta kan göras genom att öka vattenbruket och genom att bättre utnyttja den vilda och odlade fisken, samt utveckla nya matprodukter.

Kom och prata med oss forskare om spännande och nya cirkulära lösningar. Allt från vattenbrukssystem, till nya arter att odla och hur man kan utveckla nya sjömatsprodukter från arter och delar av fisken som idag går till annat än mat.

Medverkande

Kristina Snuttan Sundell, Professor, SWEMARC & Blå mat;

Marica Andersson, Doktorand, Blå mat och SWEMARC, båda från Inst. för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet

Ingrid Undeland, Professor, Blå mat, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap, Chalmers tekniska högskola

Mar Vall-llosera Juanola, Doktorand, Blå mat;

John Axelsson, Doktorand, Blå mat, båda från Biologi och bioteknik, Chalmers tekniska högskola

Frej Gustavsson, Expert- havsbruk, Blå mat, IVL Svenska Miljöinstitutet

Fredrik Gröndahl, Docent, Blå mat, Inst. för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Kungliga Tekniska Högskolan

Ämnen

De stora frågorna

Djur, jord och rymd

Teknik och framtid

Nyckelord

Utställning

Platser


Nordstan

Workshoparena
Götgatan 10, 411 05 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)