Göteborgs grönska under glas

Samtal: En eftermiddag om stadens växthus

Läs mer

Trädgårdsföreningen

14:00 - 15:10, sön. 23 apr.

Avgift

Beskrivning

Palmhuset i Trädgårdsföreningen och orangeriet på Gunnebo slott är tidsdokument över en era under 1800-talet när glashusen blev högsta mode. Nu bygger Botaniska nya växthus med inriktning mot samling och forskning. Vad är grejen med att odla under glas – historiskt, idag och i framtiden? Och vad är egentligen skillnaden mellan orangeri och växthus?

Välkommen till ett samtal om stadens växthus i Lagerhuset i Trädgårdsföreningen. Samtalsledare är kulturjournalisten Neta Norrmo.

Arrangör: Jubileumssatsningen 400 gröna år – Göteborgs Stad

Medverkande

Joakim Seiler, chefsträdgrådsmästare, Gunnebo slott och trädgårdar;

Stephan Hammar, trädgårdsmästare, Trädgårdsföreningen, Göteborgs stad;

Erik Vidstige, trädgårdsmästare, Botaniska trädgården, Västra Götalandsregioinen;

Erika Åberg, byggnadsantikvarie

Ämnen

Djur, jord och rymd

Nyckelord

Samtal

Platser


Trädgårdsföreningen

Lagerhuset
Slussgatan 1, 411 06 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)