Gränser – en intellektuell performance

Samtal: Hur skapas och utmanas gränser? Mångvetenskaplig och multikonstnärlig pop up-akademi.

Läs mer

Avgift

Beskrivning

Varför och hur skapas, upprätthålls och utmanas gränser? Iscensatt mångvetenskaplig och multikonstnärlig akademi. Författare, forskare, konstnärer och musiker talar och samtalar, är ense och oense om gamla och nya gränser, outforskade möjligheter, påtagliga hinder, utsuddade och upprättade gränslinjer, tankens, konstens och forskningens gränsdragningar.

Från medvetandets kompositioner till friare improvisationer, från relationers gränslöshet, artificiell intelligens och moraliska oenigheter till yttrandefrihetens rågångar, migrationens murar och universums utkanter.

Fler medverkande tillkommer.

Medverkande

Emma Engdahl, professor i sociologi, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet;

Lena Ulrika Rudeke, Programansvarig, Verksamhetsansvarig Jonsereds herrgård, Göteborgs Universitet;

Per Cramér, rektor Handelshögskolan, professor i internationell rätt, Handelshögskolan, Göteborgs universitet;

Staffan Mossenmark, professor i komposition, tonsättar, HSM, Göteborgs universitet;

Ami Skånberg-Dahlsted, HSM, Göteborgs universitet;

Anna-Karin Wyndhamn, pedagog, forskare, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Ämnen

Tema

Nyckelord

Musik

Samtal

Teater

Övrigt

Platser


Inga platser hittades