Gränser för förmågan att välja sitt liv

Samtal/Workshop: Om beslutskompens, och var gränsen går för att inte längre anses ha det.

Läs mer

Stadsbiblioteket

13:30 - 14:45, lör. 22 apr.

Avgift

Beskrivning

Vuxna människor anses i regel ha förmågan att själva välja hur de vill leva sina liv. När destruktiva val diskuteras görs ofta en skillnad mellan personer som får skylla sig själva för att ha valt att försätta sig själva i svåra omständigheter, och personer som hamnat i svåra omständigheter på grund av psykisk sjukdom. Vad är egentligen beslutskompetens? Hur ser kopplingen mellan psykisk sjukdom och beslutskompetens ut?

Samtalet avslutas med en filosofisk verkstad där vi reflekterar kring: Vad innebär det att välja?

Medverkande

Alva Stråge, Fil.dr i teoretisk filosofi, Göteborgs universitet;

Steinn Steingrimsson, Docent, MD, Psykiatriker, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs Universitet;

Mathias Tistelgren, Filosofisk Praktiker, Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis (SSFP)

Ämnen

Hälsa och ohälsa

Tema

Nyckelord

Samtal

Workshop

Platser


Stadsbiblioteket

Trappscenen
Götaplatsen 3, 402 29 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)