Hörselhälsa hos äldre

Föreläsning: Åldersrelaterad hörselnedsättning drabbar de flesta och har ett samband med kognition.

Läs mer

Nordstan

torsdag 5 maj, 11:00 - 11:40

Avgift

Beskrivning

Detta forskningsprojekt avser att studera hörselhälsan i relation till kognition hos äldre och utgår från en stor populationsstudie i Göteborg, H70. Hörseln försämras när vi åldras och framför allt blir det svårt att höra när flera pratar samtidigt. Detta beror på åldersförändringar i öra, hörselnerv och i centrala hörselbanor samt hjärna. Åldersrelaterad hörselnedsättning uppges vara den potentiellt största påverkbara riskfaktorn för demenssjukdom. Det är av betydelse att utreda vilka delar i hörselsystemet som är påverkade hos en individ för att kunna erbjuda lämpliga rehabiliteringsåtgärder.

Medverkande

Hanna Göthberg, Doktorand audiologi; Åsa Winzell-Juhlin, Doktorand audiologi Båda Habilitering och Hälsa, Hörselverksamheten Göteborgs universitet,

Ämnen

Hälsa och ohälsa

Nyckelord

Föreläsning

Platser


Nordstan

Scenen
Götgatan 10, 411 05 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)