I huvudet på Gud

Samtal: Om den sensationella möjligheten att universum inte kommit till av en slump.

Läs mer

Göteborgs universitet, Humanisten

14:45 - 15:45, lör. 7 maj.

Avgift

Beskrivning

Vad säger vetenskapen om matematikens och naturlagarnas ursprung? Den framstående fysikern och vetenskapsfilosofen Paul Davies pekar i sin bok "I huvudet på Gud" på den sensationella möjligheten att det finns en koppling mellan universums organisation och struktur och det mänskliga sinnet. Är det meningen att vi skall finnas här?

Medverkande

Martin Cederwall, Professor i teoretisk fysik, Institutionen för fysik, Chalmers tekniska högskola; Sara Wrige, Präst, Tekn dr, Svenska kyrkan; Samuel Bengmark, Prof, Matematiska vetenskaper, Chalmers

Ämnen

Teknik och framtid

Tema: Det okända

Nyckelord

Samtal

Platser


Trappscenen
Renströmsgatan 6, 412 55 Göteborg
Karta och vägbeskrivning (Google maps)