INSTÄLLT Filosofisk verkstad

TYVÄRR UTGÅR DENNA PROGRAMPUNKT FRÅN ÅRETS PROGRAM Workshop: Hur kan vi förhålla oss till det okända? Teori och praktisk verkstad!

Läs mer

Göteborgs universitet, Humanisten

lördag maj 07, 15:00 - 17:00

Avgift

Beskrivning

Filosofin är relevant för att orientera oss i vardagen och det vi ännu inte känner till; det okända. Filosofi betyder ordagrant kärlek till visdom. Hur kan vi hantera det okända? Praktisera filosofisk dialog i ett undersökande samtal. Öva upp dina filosofiska verktyg och applicera dem på ett gemensamt tema.

Ingen förkunskap behövs, bara nyfikenhet. Samtalen sker i smågrupper och storgrupp. 
 

Medverkande

Tulsa Jansson, Filosofisk praktiker, Swedish Association for Philosophical Practice.

Ämnen

De stora frågorna

Tema: Det okända

Nyckelord

Föreläsning

Workshop

Platser


Göteborgs universitet, Humanisten

J444, PLAN 4
Renströmsgatan 6, 412 55 Göteborg
Karta och vägbeskrivning (Google maps)