Kemi - Nyckeln till det okända

Föreläsning: Allt (eller det mesta) är kemi! Kanske är kemi världens mest underskattade skolämne?

Läs mer

Göteborgs universitet, Humanisten

lördag maj 07, 11:00 - 12:00

Avgift

Beskrivning

Allt, eller i alla fall det mesta, är kemi! Vad har vi kemi till? Att tillverka saker, att förstå livets processer och vad som är möjligt och omöjligt med materia. Samt att rädda världen. Kvantkemi kan leda till insikter om livets ursprung och materials egenskaper vid extremt höga tryck. Följ med in i kemins värld som kulminerar i en presentation av nya vetenskapliga rön.

Medverkande

Martin Rahm, Docent, Institutionen för Kemi och Kemiteknik, Chalmers tekniska högskola

Ämnen

Djur, jord och rymd

Teknik och framtid

Nyckelord

Föreläsning

Platser


Göteborgs universitet, Humanisten

J330, PLAN 3
Renströmsgatan 6, 412 55 Göteborg
Karta och vägbeskrivning (Google maps)