Konsument i en digital värld

Föreläsning: Vad innebär det att vara konsument i en alltmer digitaliserad värld?

Läs mer

Nordstan

torsdag 5 maj, 10:00 - 10:40

Avgift

Beskrivning

Digitaliseringen har gått framåt med stormsteg och i dag köper vi mer via e-handel än någonsin tidigare. Här berättar konsumtionsforskarna om digitalisering utifrån två olika projekt. Niklas Sörum presenterar sin studie om konsumenters berättelser om sina erfarenheter av att deras digitala data samlas in för kommersiella syften. Anna Post, Lena Hansson, Ulrika Holmberg berättar om äldre konsumenters erfarenheter av att handla mat under pandemin. Vad innebär det att vara konsument i en alltmer digitaliserad värld, och vilka lärdomar kan vi ta med oss från deras studier?

Medverkande

Anna Post, Konsumtionsforskare, Centrum för konsumtionsforskning (CFK), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet;

Lena Hansson, Konsumtionsforskare, Centrum för konsumtionsforskning (CFK), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet;

Niklas Sörum, Konsumtionsforskare/föreståndare, Centrum för konsumtionsforskning (CFK), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet;

Ulrika Holmberg, Konsumtionsforskare, Centrum för konsumtionsforskning (CFK), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.