Luftkvalitet, buller och åtgärder i stadsmiljön

Guidad tur: Följ med på en vandring i staden med tjänstepersoner och forskare.

Läs mer

Sjöfartsmuseet Akvariet

14:30 - 15:15, fre. 21 apr.

Avgift

Beskrivning

Har du frågor kring luftkvalitet och buller? Vilka är de största källorna till luftföroreingar och buller i staden? Vad kan vi göra för att minska påverkan? Hur kan vi använda grönska och barriärer för en hälsosam livsmiljö?

Följ med på en vandring i Majorna där vi tillsammans med miljöforskare och tjänstepersoner i Göteborgs Stad diskuterar luftkvalitet, buller och åtgärder. Vi ses på gräsmattan utanför Sjöfartsmuseet.

Vandringen är en del av arbetet med FORMAS projektet Kartläggning och åtgärder för bättre luftkvalitet och ljudmiljö på förskolegårdar.

Medverkande

Ågot Watne, Forskare, Miljötillstånd och åtgärdsstrategier, IVL Svenska miljöinstitutet;

Mattias Hallquist, Professor;

Erik Thomson, Universitetslektor, båda från Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet;

Peter Molnár, Associate Professor, Institute of Medicine, Göteborgs universitet;

Helene Olofson, Miljöutredare, Miljöförvaltningen, Göteborgs stad;

Belma Krslak, Enhetschef, Stadsmilljö, Miljöförvaltningen;

Johanna Rieck Jilden, Miljöutredare, Luftkvalitet, Miljöförvaltningen;

Maria Holmes, Miljöutredare, Buller, Miljöförvaltningen;

Nils Wallenberg, Postdoktor, Geovetenskap, Göteborgs Universitet

Ämnen

Samtid och samhälle

Nyckelord

Guidad tur

Platser


Sjöfartsmuseet Akvariet


Karl Johansgatan 1-3, 414 59 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)