Mänskligt och artificiellt tänkande

Ett samtal om mänskligt tänkande och huruvida även maskiner kan tänka.

Läs mer

Stadsbiblioteket

17:00 - 17:45, lör. 22 apr.

Avgift

Beskrivning

Vad är det egentligen som händer när vi tänker? Hur kan mänsklig intelligens och mänskligt medvetande uppstå ur livlösa beståndsdelar som atomer och elementarpartiklar?

Kognitionsvetaren Peter Gärdenfors och matematikern Olle Häggström resonerar kring dessa eviga frågor, som idag har kommit att ställas på sin spets med den accelererande utvecklingen inom artificiell intelligens (AI). Kan framtida AI komma att matcha eller rentav övertrumfa den mänskliga tankeförmågan, och vad skulle det i så fall betyda för våra framtidsutsikter och synen på oss själva?

Kungliga Vetenskapsakademien är en oberoende organisation vars övergripande mål är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Kungliga Vetenskapsakademin har ca 480 svenska och 175 utländska ledamöter knutna till sig. Ledamöterna är engagerade i Akademiens kommittéer, utskott och exempelvis i arbetet med Nobelpriset i Kemi och Fysik.

I samarbete med Forskning & Framsteg

Medverkande

Peter Gärdenfors, Prof , Kognitionsvetenskap, Lunds universitet

Olle Häggström, Professor, Matematiska Vetenskaper, Chalmers och Göteborgs universitet

Båda ledamöter av Kungl. Vetenskapsakademien

Samtalsledare Jonas Mattsson, Chefredaktör, Forskning & Framsteg

Ämnen

De stora frågorna

Tema

Nyckelord

Samtal

Platser


Stadsbiblioteket

Trappscenen
Götaplatsen 3, 402 29 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)