Matematisk afton

Föreläsningar: Hur utforskar matematiker det okända? Träffa forskare under en föreläsningskväll!

Läs mer

Göteborgs universitet, Humanisten

fredag 6 maj, 17:00 - 18:30

Avgift

Beskrivning

Hur utforskar matematiker det okända? Träffa forskare under en kväll med föreläsningar!


Elbehov och klimat: investering i vad, var och hur?

Det framtida behovet av elektricitet väntas öka, samtidigt som vi behöver minska våra utsläpp av växthusgaser för att tämja den globala uppvärmningen. I vilka elproduktionsteknologier behöver vi göra våra investeringar för att lösa detta problem? Vi använder i vår forskning en storskalig matematisk investeringsmodell för att svara på denna fråga. Modellen minimerar kostnader i det europeiska elsystemet samtidigt som den tar hänsyn till elbehov, produktionsbegränsningar och koldioxidutsläpp. Vårt arbete syftar främst till lösningsmetoder som kan lösa gigantiska instanser av denna typ av modell.


Den dolda symmetrin bakom artificiell intelligens

Maskininlärning har revolutionerat många områden. Neurala nätverk hjälper läkare att identifiera tumörer i medicinska bilder. De genererar automatiska undertexter på YouTube och hjälper bilar att hålla sig på vägen. Trots denna framgång anses neurala nätverk vara en svart låda. Deras extrema komplexitet gör det nästan omöjligt för oss att förstå hur de fattar beslut, och vilken information de baserar sina beslut på. Jag förklarar vad neurala nätverk är och hur min forskargrupp använder symmetri för att öppna den svarta lådan.


From pure mathematics to new materials

Starting from the 80s, scientists have been developing and studying metamaterials. These are modern materials that do not occur in nature, and whose properties are determined by their structure rather than their chemical composition. Development in science and technology has boosted the design of materials with desired and tunable properties. Surprisingly enough, some of such innovative materials have been designed mathematically, with properties described with formulas and not measurements.

Medverkande

Caroline Granfeldt, Doktorand, Matematiska vetenskaper, Chalmers Tekniska Högskola, Irina Pettersson, docent, Matematiska vetenskaper, Chalmers och GU, Daniel Persson, Professor, Matematiska vetenskaper, Chalmers

Ämnen

Teknik och framtid

Nyckelord

Föreläsning

Platser


Göteborgs universitet, Humanisten

J222, PLAN 2
Renströmsgatan 6, 412 55 Göteborg
Karta och vägbeskrivning (Google maps)