Migration och medier

Samtal: Mediers påverkan på människors attityder till migration.

Läs mer

Nordstan

onsdag 4 maj, 18:00 - 18:40

Avgift

Beskrivning

Under det senaste decenniet har migration blivit en av de mest framträdande och politiserade frågorna i många europeiska länder – framförallt i samband med, och efter, den så kallade flyktingkrisen år 2015. Följaktligen är det viktigt att förstå hur människors attityder till migration formas. I det här sammanhanget spelar sannolikt medier en mycket central roll. När och hur påverkar medier människors attityder till, och perceptioner av, migration? Hur kan man undersöka detta?

Kort föreläsning följt av ett samtal samt publikfrågor.

Medverkande

Nora Theorin, Fil dr, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

Ämnen

Samtid och samhälle

Nyckelord

Föreläsning

Samtal

Platser


Nordstan

Scenen
Götgatan 10, 411 05 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)