Mottagningen av flyktingar från Norge under kriget

Föreläsning: Sveriges bemötande av 60 000 flyktingar från Norge under andra världskriget

Läs mer

Riksarkivet, Landsarkivet

14:00 - 14:45, tor. 20 apr.

Avgift

Beskrivning

Under andra världskriget tog Sverige emot 60 000 flyktingarna från Norge. Denna föreläsning ger en övergripande beskrivning av Sveriges bemötande av dessa flyktningar utifrån ny forskning, samt exempel på enskilda flyktingars öden och kontakter med svenska myndigheter.

Medverkande

Lars Hansson, Historiker, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet

Ämnen

Samtid och samhälle

Tema

Nyckelord

Föreläsning

Platser


Riksarkivet, Landsarkivet

Sal
Arkivgatan 9, 411 34 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)