Osynliga gränser mellan vetenskap och samhället

Föreläsning: Vilka hinder finns det för en bra kommunikation mellan vetenskap och allmänheten?

Läs mer

Sjöfartsmuseet Akvariet

12:30 - 13:15, fre. 21 apr.

Avgift

Beskrivning

Aldrig har så mycket forskning varit tillgänglig – ändå sprids den inte till allmänheten.

Vilka osynliga gränser finns mellan vetenskap och samhälle? Forskare som pratar sitt eget otillgängliga språk, den överrumplande mängden forskningsartiklar, nyhetsmedier som sprider forskningsresultat oavsett kvalité, eller att vissa läser forskning för att bekräfta egna värderingar.

Hur kan forskare och allmänhet bättre komma över de osynliga gränserna som delar upp samhälle och vetenskap?

Medverkande

William Hedley Thompson, Senior Lecturer, Dept. of Applied IT, Division of Cognition & Communication, University of Gothenburg

Ämnen

De stora frågorna

Samtid och samhälle

Teknik och framtid

Tema

Nyckelord

Föreläsning

Platser


Sjöfartsmuseet Akvariet

Hörsalen
Karl Johansgatan 1-3
Karta och vägbeskrivning (Google maps)