Papperskorgarna berättar!

Visning: Bekanta dig med Slottsskogens nya smarta, uppkopplade papperskorgar.

Läs mer

Slottsskogen

torsdag 5 maj, 13:00 - 17:00

Avgift

Beskrivning

Papperskorgar töms idag utifrån bestämd frekvens. Med sensorer som mäter när de är fulla kan tömning istället ske när det behövs. Överfulla papperskorgar minskar och det blir trevligare för besökare. Personalens arbetstid blir effektivare och energiåtgång från arbetsfordon minskar. Idag är 70 papperskorgar uppkopplade via sensorer som kommunicerar med personalen. Papperskorgarna är del av en större test som delvis genomförs inom Hållbara Smarta parker, ett samarbete där stadens olika grönytor används som testbäddar för utveckling av hållbara och innovativa arbetssätt. Finansierat från Vinnova.

Du hittar oss vid Linnéplatsen, se exakt plats i bildspelet.

Medverkande

Evdoxia Kouraki, Projektledare, Open Arena Urban Development, Johanneberg Science Park; Eva Hellberg, Kommunikationschef, JSP, Johanneberg Science Park; Rachel Lichter, Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad; Stefan Lind, Gruppchef, Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad; Stefan Risedal, Planeringsledare gaturenhållning, Trafikkontoret, Göteborgs Stad.