Sockerkaka eller gräddtårta?

Föreläsning: Beräkningar på bakverk - sockerkaka mot gräddtårta

Läs mer

Chalmers, Campus Johanneberg

17:15 - 17:45, tor. 20 apr.

Avgift

Beskrivning

Beräkningar på fysikaliska kvantiteter i material är högst beroende av vilken typ av material man kollar på. Vi kollar på skillnaden mellan att utföra beräkningar på kroppar av ett enda material, mot kroppar där materialen varierar mycket. Som ett exempel kollar vi på skillnaden i modulering av en sockerkaka mot det på en gräddtårta. Medan en gräddtårta är lik en sockerkaka i stora drag, hur påverkar de extra ingredienserna beräkningarna?

En del av föreläsningskvällen Matematisk afton.

Medverkande

Per Ljung, Doktorand, Matematiska vetenskaper, Chalmers och GU

Ämnen

Teknik och framtid

Nyckelord

Föreläsning

Platser


Chalmers, Campus Johanneberg

Matematiska vetenskaper, Pascal
Chalmers tvärgatan 3, 412 58 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)