Teologin och döden

Föreläsning: Bilder, berättelser, föreställningar och dess betydelser för hur vi uppfattar och hanterar döden undersöks teologiskt.

Läs mer

GEST (Gothenburg english studio theatre)

15:00 - 15:50, lör. 22 apr.

Avgift

Beskrivning

Vetenskap beskriver det vi kan se, mäta och jämföra. Men forskare sysslar också med det vi inte kan se. Så är det även med teologisk forskning. Den handlar både om det som är synligt och osynligt. Döden är både synlig och osynlig. Vi är omgivna av död, våld och sjukdom. Samtidigt vet ingen vad som händer efter döden. Det som finns är bilder och berättelse om vad som kommer att ske; föreställningar som teologin utforskar. Teologins uttolkningar får i sin tur betydelse för hur vi uppfattar och hanterar den konkreta döden omkring oss.

Medverkande

Maria Södling, teol dr, Svenska kyrkans enhet för forskning och analys, Svenska kyrkan;

Cristina Grenholm, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, präst, kyrkosekreterare Ledningsavdelningen Svenska kyrkan

Ämnen

De stora frågorna

Hälsa och ohälsa

Samtid och samhälle

Nyckelord

Föreläsning

Platser


GEST (Gothenburg english studio theatre)

GEST
Karl Johansgatan 88, 414 55 Göteborg
Karta och vägbeskrivning (Google maps)