Vad datorer (och vi?) inte kan svara på

Föreläsning: Trots obegränsad beräkningskraft så finns det absoluta gränser för datorers problemlösningsförmåga.

Läs mer

Nordstan

torsdag 5 maj, 19:00 - 19:40

Avgift

Beskrivning

Datorer är i princip enkla maskiner som kan programmeras till att utföra mer eller mindre komplicerade beräkningar. Givet den snabba utvecklingen vad gäller datorkraft och avancerade algoritmer kan man få intrycket av att det inte finns någon gräns för vad datorer kan åstadkomma.

Vi kommer att visa att det visst finns sådana gränser, och illustrera med det så kallade "haltproblemet" dvs. att avgöra om ett program undviker att fastna i en oändlig loop.

Avslutningsvis väcker vi frågan om dessa teoretiska gränser även innebär en principiell gräns för mänsklighetens kunskapsinhämtande.

Medverkande

Martin Kaså, Dr, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori; Fredrik Engström, Docent, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, båda Göteborgs universitet.

Ämnen

Teknik och framtid

Nyckelord

Föreläsning

Platser


Nordstan

Scenen
Götgatan 10, 411 05 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)