Växter över gränser

Samtal: Om trädgårdens kulturarv

Läs mer

Trädgårdsföreningen

13:00 - 13:50, sön. 23 apr.

Avgift

Beskrivning

Det pratas allt oftare om kulturarv inom trädgårdsvärlden och växternas ursprung lyfts fram som ett viktigt värde. Forskningsprojektet Rötter i rörelse har undersökt hur det går till när trädgårdsväxter får status som kulturarv, och hur begreppet används inom trädgårdsturism och besöksnäring. Men växter som förflyttas över gränser har många infallsvinklar. För Göteborgs botaniska trädgård är växtsamlingarna en källa till ny kunskap, medan Trädgårdsföreningens exotiska växter utgör en länk till vår historia.

Samtalsledare är kulturjournalisten Neta Norrmo.

Medverkande

Stina Weststrand, Vetenskaplig intendent, Samlingar och forskning, Göteborgs botaniska trädgård;

Katarina Saltzman, forskare, Institutionen för kulturvård kulturvård, Göteborgs universitet;

Nicholas Delahooke, trädgårdsmästare, Trädgårdsföreningen, Göteborgs stad;

Neta Norrmo, Kulturjournalist

Ämnen

Djur, jord och rymd

Tema

Nyckelord

Samtal

Platser


Trädgårdsföreningen

Lagerhuset
Slussgatan 1, 411 06 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)