Vetandets gränser

Ett samtal om människans möjligheter att förstå och förklara ett obegripligt komplext universum

Läs mer

Stadsbiblioteket

16:00 - 16:45, lör. 22 apr.

Avgift

Beskrivning

Med utgångspunkt i vad mänskligheten hittills lyckats förstå om den värld vi lever i kommer samtalet att handla om de gränser i tid och rum som naturens lagar och människans förmåga sätter för mänskligt vetande.Samtalet kommer också att reflektera över grundläggande förutsättningar för liv och vårt sökande efter liv på andra platser i universum.

Vilka framtida landvinningar kan förflytta gränserna som idag uppfattas som oflyttbara?

Kungliga Vetenskapsakademien är en oberoende organisation vars övergripande mål är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Kungliga Vetenskapsakademin har ca 480 svenska och 175 utländska ledamöter knutna till sig. Ledamöterna är engagerade i Akademiens kommittéer, utskott och exempelvis i arbetet med Nobelpriset i Kemi och Fysik.

I samarbete med Forskning & Framsteg

Medverkande

Susanne Aalto, Professor, Astronomi och plasmafysik, Chalmers tekniska högskola

Anders Ynnerman, Professor, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet


Båda ledamöter av Kungl. Vetenskapsakademien

Samtalsledare Jonas Mattsson, Chefredaktör, Forskning & Framsteg

Ämnen

Djur, jord och rymd

Tema

Nyckelord

Föreläsning

Platser


Stadsbiblioteket

Trappscenen
Götaplatsen 3, 402 29 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)