Vilken "forskning" kan jag lita på?

Samtal: Vad driver ökningen av vetenskaplig desinformation och vad krävs för att bemöta denna trend?

Läs mer

Göteborgs universitet, Humanisten

fredag 6 maj, 15:00 - 16:30

Avgift

Beskrivning

Det finns ett behov av att öka kunskapen om hur forskning fungerar och interagera mer med allmänheten när forskning kommuniceras. Det är några av rekommendationerna i rapporten "Fact or Fake? Tackling science disinformation", publicerad av European Federation of Academies of Sciences and Humanities (ALLEA) i Maj 2021. Till detta samtal har vi bjudit in en panel för att diskutera rapportens slutsatser, orsaker till problemet samt egna erfarenheter och idéer kring hur vi känner igen och bemöter sådan desinformation.

Arrangör: Göteborgs Centrum för hållbar utveckling

Medverkande

Dan Larhammar, Professor vid Uppsala universitet och Ordförande för Kungl. Vetenskapsakademien (KVA);

Dick Kasperowski, Professor vid Institutionen för lingvistik, logik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet;

Malin Celander, Professor vid Institutionen för Biologi och Miljövetenskap, Göteborgs universitet och Ordförande i Rådet för prövning av avvikelser från god forskningssed;

Pierre Åman, Professor vid Institutionen för biomedicin, Göteborgs Universitet;

Jessica Lindholm, Bibliotekarie och Viceprefekt för nyttigörande vid Institutionen för Vetenskapens kommunikation och lärande, Chalmers Tekniska Högskola;

Moderator: Caroline Petersson, Projektledare vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV

Ämnen

Samtid och samhälle

Tema: Det okända

Nyckelord

Samtal

Platser


Göteborgs universitet, Humanisten

Trappscenen
Renströmsgatan 6, 412 55 Göteborg
Karta och vägbeskrivning (Google maps)