BOKNING STÄNG - - - DIGITALT: Motivation 3.0 – självledarskap på hjärnans villkor

Hur kan vi rusta våra elever inför framtidens möjligheter och utmaningar? Om arbetet med självledarskap i skolan.

Läs mer

DIGITALT

15:30 - 16:30, ons. 19 apr.

DIGITALT

15:30 - 16:30, tor. 20 apr.

Avgift

Beskrivning

Hur kan tankens kraft, bättre fokus och mental styrka öka vår motivation, stärka vår förmåga till krishantering och vår personliga hållbarhet? Hur kan vi förbereda oss och våra barn och ungdomar inför framtidens möjligheter och utmaningar?

Vi vet inte hur framtiden ser ut, men vi vet att förändringstakten inte kommer att sakta ner. Precis som vår fysiska hälsa bygger på vår faktiska träningsinsats, så är även vår mentala prestationsförmåga och motivation kopplade till hur vi använder verktygen i vår vardag. Drivkraft och positiv framtidstro är inga genetiska faktorer, utan resultat av den dagliga träningen, där skolan har ett ansvar att ge elever kunskap och redskap för att kunna prestera och må bra, både nu och i framtiden.

Denna interaktiva workshop kommer att inspirera till hur du och eleverna kan vidga era mentala gränser och stärka resiliensen - motståndskraften till att hantera utmaningar och förändringar. Du får konkreta förslag på hur du tar med dig detta in i klassrummet i arbetet med eleverna och på skolan som helhet.

Medverkande

Jana Söderberg, Verksamhetsledare, Motivationslyftet by Star for Life

Övrigt

Sändningslänk i bokningsbekräftelsen.

Ämnen

Hållbarhet

Ämnesövergripande

Målgrupp

Skolår F-9

Nyckelord

Samarbeta

Samtala & fråga

Platser


DIGITALT

Eget klassrum eller annan egen lokal