BOKNING STÄNGD - - - 200 timmar teknik i grundskolan!!

Utifrån alla förmågor och allt centralt innehåll: förslag på 45 teman! Låt dig bli inspirerad!

Läs mer

DIGITALT

15:00 - 15:30, tis. 25 apr.

Avgift

Beskrivning

I den stadieindelade kursplanen fick teknikämnet (äntligen!) 200 undervisningstimmar i grundskolan. Hur kan man fylla dessa på ett sätt så att kursplanens löfte till eleverna infrias? Kolla in CETIS inspirationsmaterial "200 timmar teknik" och bryt lite ny mark på din skola! Välkomna på ett 30-minuters samtal med Lotta Nordlöf och Susanne Engström!

Medverkande

Charlotta Nordlöf, Lektor, CETIS, Linköpings universitet
Susanne Engström, Lektor, CETIS, Linköpings universitet

Ämnen

Teknik

Målgrupp

Skolår F-9

Nyckelord

Samtala & fråga

Visa / presentera

Platser


DIGITALT

Eget klassrum eller annan egen lokal
Karta och vägbeskrivning (Google maps)