BOKNING STÄNGD - - - Astrobiologi – ett spännande framtidsämne för skolorna?

Föredraget kommer att belysa hur man kan undervisa kring rymden - från humaniora till naturvetenskap och teknik.

Läs mer

DIGITALT

måndag 2 maj, 15:00 - 16:00

Avgift

Beskrivning

Intresset för rymden bara ökar och Sveriges regering har därmed presenterat en rymdstrategi där vi uppmanas att engagera oss mera i detta, under mottot, en satsning på rymden är också en satsning på jorden.

I samband med det stigande intresset för rymden har också praktiskt taget alla kunskapsområden börjat integrera detta i sina verksamheter. Till expempel så har det uppstått nya forskningsfält såsom astrobiologi och kosmokemi etc. Vidare så har också filosofer, historiker, språkvetare, musiker och konstnärer börjat engagera sig i rymden. Rymden har därmed blivit ett fantastiskt smörgåsbord för alla åldrar och yrkesfält.

Hur kan man förmedla detta i grundskoleundervisningen? Här ger forskaren Natuschka Lee några förslag till detta samt exempel på roliga aktiviteter i klassrummen; pysselaktiviteter, laborationer, fältstudier och kunskapsvandringar.

Medverkande

Natuschka Lee, forskare, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå Universitet

Övrigt

SÄNDNINGSLÄNK tillhandahålls i god tid innan genomförandet.
Delta genom att visa sändningen på storbild i klassrummet. Bra ljud och bild samt stabil uppkoppling är en förutsättning.

Ämnen

Bild

Biologi

Fysik

Historia

Kemi

Slöjd

Teknik

Målgrupp

Skolår 4-9

Nyckelord

Platser


DIGITALT

Eget klassrum eller annan egen lokal
Karta och vägbeskrivning (Google maps)