BOKNING STÄNGD - - - Att upptäcka vardagen och uppleva världen

Fortbildning för förskolepedagoger där vi experimenterar och undersöker fysikaliska fenomen och tekniska tillämpningar.

Läs mer

Göteborgs universitet, Pedagogen

11:00 - 12:30, ons. 19 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

15:00 - 16:30, ons. 19 apr.

Avgift

Beskrivning

Ett fortbildningstillfälle för förskolepedagoger i fysik och teknik i förskolan. Det blir ett tillfälle där vi berör fysikaliska fenomen och tekniska tillämpningar som förekommer i förskolans vardag. Tillfället blir också ett smakprov på en kurs på 7,5 högskolepoäng som vi på Navet kör tillsammans med Göteborgs universitet. Utbildningen har genomförts under höstterminen 2022 och kommer att erbjudas igen höstterminen 2023.

Medverkande

Fedoua Beckerman och Josephine Stensson, Pedagoger, Navet science center.

Övrigt

Rullstolsanpassat

Ämnen

Fysik

Teknik

Målgrupp

Förskola 4-Förskola

Nyckelord

Laborera

Samtala & fråga

Skapa / testa

Undersöka / upptäcka

Platser


Göteborgs universitet, Pedagogen

Hus A, sal AK2 139
Västra Hamngatan 25, 411 17 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)