BOKNING STÄNGD - - - DIGITALT: Framtidens pedagogik med XR och Modda

Modell för upplevelsebaserat lärande genom extended reality i grundskolan.

Läs mer

DIGITALT

15:00 - 16:30, ons. 19 apr.

Avgift

Beskrivning

Under 90 minuter får du som pedagog en grund i framtidens pedagogik och hur extended reality (XR) kan användas i undervisning. Modellen för ett mer upplevelsebaserat lärande har visat på fantastiska resultat. Barn och unga stimuleras på deras villkor och vardag. Implementeringen av modellen presenteras under detta tillfälle och rör pedagoger inom främst teknik, naturvetenskap och matematik för grundskolan (LGR 22).

Passet är digitalt och inkluderar omvärldsbevakning inom edtech och XR teknik kopplat till skola. Modellen är framtagen av Modda Sörmland som är Sveriges första digifysiska science center och som förvaltas av Region Sörmland. Moddas plattform har samlat upplevelser från hela världen som främst är kopplat till STEM-ämnena och XR. Tillsammans kliver vi in i Modda och utforskar framtidens klassrum.

Medverkande

Sofie Sandvik, Strateg, Hållbar regional utveckling, Region Sörmland

Övrigt

Sändningslänk i bokningsbekräftelsen.

Ämnen

Biologi

Fysik

Kemi

Matematik

Teknik

Målgrupp

Skolår 1-9

Nyckelord

AR / VR

Laborera

Programmera

Rundvandring / visning

Samtala & fråga

Undersöka / upptäcka

Visa / presentera

Platser


DIGITALT

Eget klassrum eller annan egen lokal