BOKNING STÄNGD - - - DIGITALT: Källkritikens gränser - hur hanterar vi dem?

Finns det gränser för när eleverna blir för källkritiska? Och om så, hur hanterar man dem?

Läs mer

DIGITALT

15:00 - 16:00, tis. 25 apr.

Avgift

Beskrivning

Skolan har i uppdrag att ge eleverna möjlighet att utveckla sin källmedvetenhet; att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Samtidigt som de ska kunna se möjligheter, förstå risker och kunna värdera information. Hur kan du som pedagog arbeta med källkritik för att eleverna ska utveckla en kritisk förmåga, som samtidigt inte går för långt.

Medverkande

Kristina Alexanderson, Projektledare, Internetstiftelsen

Övrigt

Sändningslänk i bokningsbekräftelsen.

Ämnen

Biologi

Historia

Samhällskunskap

Svenska

Ämnesövergripande

Målgrupp

Skolår 3-9

Nyckelord

Visa / presentera

Platser


Eget klassrum eller annan egen lokal