BOKNING STÄNGD - - - Forskningsbaserade läromedel – vägen till undervisning med goda resultat?

Hör professor Andreas Ryve berätta om forskning, rik matematikundervisning och forskningsbaserade läromedel.

Läs mer

Göteborgs universitet, Pedagogen

14:30 - 16:00, tor. 20 apr.

Avgift

Beskrivning

Forskning visar att lärarens undervisning är central för elevers utveckling av matematikkunskaper. Det är de flesta idag också överens om. På senare tid har också nationella och lokala reformer lyckats lyfta lärarens centrala roll: Matematiklyftet, reformer inom lärarutbildningen och fokus på klassrumsundervisning har alla varit viktiga ingredienser för att synliggöra behovet av bättre förutsättningar för lärare när det gäller att kunna bedriva en professionell matematikundervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men hur långt har vi kommit? Kan forskningsbaserade läromedel vara en väg framåt?

Vi tycker oss se en positiv trend i svensk skola vad gäller matematikundervisningen men vet samtidigt att Matematiklyftet inte har haft några tydliga, direkta positiva effekter på elevers kunskapsutveckling. Vad kan det bero på? Vi vet från forskning att läromedel har stor potential att påverka undervisningen – i både positiv och negativ riktning, beroende på läromedlets egenskaper. Idag har svenska lärare en begränsad tillgång till läromedel som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samtidigt som läromedlet fungerar som resurs för läraren i att, konkret, varje dag, bedriva sådan undervisning. Här finns mycket kvar att göra.

Men vad säger forskningen om effektiv matematikundervisning och hur läromedel kan fungera som resurs för det? Hur kan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samverka för bästa möjliga resultat?

I föreläsningen kommer professor Andreas Ryve prata om vad man vet från forskning om effektiv matematikundervisning och läromedel utifrån ett vetenskapligt perspektiv: Vad kännetecknar effektiv matematikundervisning och hur kan läromedel designas för att fungera som resurs för lärare i att planera och genomföra sådan undervisning? Hur kan man tillvarata den samlade beprövade erfarenheten som finns inom lärarprofessionen?

Medverkande

Andreas Ryve, Professor, Matematikens didaktik, Mälardalens universitet

Övrigt

Rullstolsanpassat

Ämnen

Matematik

Ämnesövergripande

Målgrupp

Förskola 4 år - Skolår 9

Nyckelord

Samtala & fråga

Visa / presentera

Platser


Göteborgs universitet, Pedagogen

Hus A, Kjell Härnqvistsalen
Västra Hamngatan 25, 411 17 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)