BOKNING STÄNGD - - - Hållbar utveckling med Universeum

Välkommen till ett inspirationpass med fokus på omställning för hållbar utveckling och värdefulla klassrumstips.

Läs mer

Universeum

14:00 - 17:00, mån. 17 apr.

Avgift

Beskrivning

Med en hållbar utveckling tillfredsställer vi dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. För att klara omställningen till ett hållbart samhälle och möta de utmaningar vi står inför krävs genomgripande förändringar. Världen har enats om 17 globala mål som vi behöver kraftsamlas runt för att nå.

Med hjälp av Universeums olika lärmiljöer djupdyker vi i några av dessa mål och ser vad vi tillsammans kan göra för att nå en mer hållbar värld. Hur kan du tänka i arbetet med dina elever och vilka konkreta tips kan du ta med dig till klassrummet? Kom och få insikter och inspiration!

Medverkande

Karin Örnborg och Catharina Djurelind, Pedagoger, Universeum

Övrigt

Rullstolsanpassat

Ämnen

Hållbarhet

Ämnesövergripande

Målgrupp

Skolår 1-9

Nyckelord

Rundvandring / visning

Visa / presentera

Platser


Universeum

Universeum
Södra vägen 50, 412 54 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)