BOKNING STÄNGD - - - Lärarkonferensen 2022 DIGITALT DELTAGANDE

Välkommen till årets lärarkonferens med titeln Ungas inre universum – viktiga verktyg för att främja lärande och mental hälsa. Nationella och internationella forskare ger dig värdefulla fakta kring kultur, fokus, avskärmning och motivation som verktyg.

Läs mer

DIGITALT

torsdag 5 maj, 12:30 - 17:00

Avgift

Beskrivning

Ingen har väl undgått larmrapporterna kring barns och ungas ökade psykiska ohälsa. Hur mår våra unga i en alltmer digitaliserad och resultatinriktad värld och vad säger forskningen om orsak – verkan? Vilka faktorer påverkar i en bättre riktning och hur kan vi hjälpa våra unga att hitta sätt att hantera den press och stress de kan uppleva.

Kulturens betydelse för inlärning och hjärnans välmående är en av de centrala delarna i detta program. Ledande forskare och experter från Storbritannien, USA och Sverige ger dig viktiga insikter och värdefulla råd för hur du kan främja barnens och ungdomarnas lärandemiljö samt mentala hälsa med hjälp av kultur, avskärmning och motivation. Verktyg som kan användas för alla åldersgrupper och inom alla skolämnen.

Obs!
Första halvan av programmet är på engelska.
Programmet är ämnesövergripande och passar till stor del alla skolår, men de senare delarna av programmet är mer inriktat till grundskolan mellan- och högstadium.

Lärarkonferensen genomförs i samverkan med Jubileumsorganisationen för Göteborgs Stads 400 års-firande och fokusåret ”Hälsa”, som syftar till att skapa uppslutning kring ett gemensamt tema för att tillsammans bidra till en ännu bättre och mer välmående stad och region.

Medverkande

Assal Habibi, Prof psykologi, The Brain and Creativity Institute, University of Southern California, USA

Yulia Kovas, Prof genetik och psykolog, samt föreståndare för InLab, Goldsmiths, University of London, UK

Gunnar Bjursell, Prof emeritus i molekylärbiologi, Karolinska institutet, och initiativtagare till The Cultural Brain Initiative

Sissela Nutley, Dr kognitiv neurovetenskap, Karolinska institutet, författare samt medgrundare till den ideella föreningen Arts & Hearts och projektet Det syns inte

Anni Grosse, Ekonomie master, initiativtagare och verksamhetsledare för Det syns inte

Anni Grosse, Ekonomie master, initiativtagare och verksamhetsledare för Det syns inte

Moderator: Helena Bornholm, kommunikationsstrateg på Vetenskapsrådet och ledamot i styrelsen för organisationen Mind

Övrigt

Detta deltagande sker DIGTALT - länk till sändningen tillhandahålls inför genomförandet.

Programmet är ämnesövergripande och passar till stor del alla skolår, men de senare delarna av programmet är mer inriktat till grundskolan mellan- och högstadium.

Första halvan av programmet är på engelska.

Ämnen

Ämnesövergripande

Målgrupp

Skolår F-9

Nyckelord

Platser


DIGITALT

Eget klassrum eller annan egen lokal
Karta och vägbeskrivning (Google maps)