BOKNING STÄNGD - - - NTA i förskolan

En workshop om NTA Skolutvecklings förskoleteman i naturvetenskap och teknik.

Läs mer

DIGITALT

onsdag 11 maj, 14:00 - 16:00

Avgift

Beskrivning

Välkommen att möta NTA Skolutvecklings förskoleteman i naturvetenskap och teknik. Dessa teman syftar till att barnen tidigt i sin utbildning får uppleva och förundras över naturvetenskapen och tekniken som finns i deras vardag. Detta bidrar till en likvärdig undervisning i förskolan.

Under workshopen kommer du som deltagare få pröva det naturvetenskapliga och det tekniska arbetssättet genom att testa några uppdrag från två av NTA:s förskoleteman. Det praktiska arbetet kommer att följas upp med diskussioner utifrån uppdragen med fokus på naturvetenskapen, tekniken och ett språkutvecklande arbetssätt.

Under workshopen kommer du även att få information om skolutvecklingsprogrammet NTA.

NTA Skolutveckling ägs, finansieras och styrs av de kommuner och friskolor som är medlemmar. NTA vill gynna barn och elevers intresse och kunskaper i naturvetenskap, teknik och matematik. Det gör vi med ett vetenskapsbaserat skolutvecklingsprogram som innehåller undervisningsmaterial, lärarhandledning och kompetensutveckling.

Läs mer om NTA Skolutveckling på ntaskolutveckling.se

Medverkande

Sara Wennergren, utvecklingsstrateg för förskolan, NTA Skolutveckling och Nina Holm, utomhuspedagog och förskollärare, Karlstads kommun

Övrigt

SÄNDNINGSLÄNK tillhandahålls i god tid innan genomförandet.
Delta genom att visa sändningen på storbild i klassrummet. Bra ljud och bild samt stabil uppkoppling är en förutsättning.

Innan workshopen kommer deltagarna få information om enklare material som är bra att ha till hands.

Ämnen

Fysik

Teknik

Målgrupp

Förskola 4-5 år

Nyckelord

Platser


DIGITALT

Eget klassrum eller annan egen lokal
Karta och vägbeskrivning (Google maps)