BOKNING STÄNGD - - - Om konstruktionsarbete i förskolans teknikundervisning

Vilka möjligheter och utmaningar finns i jobbet med barnens konstruktionsarbete i förskolans teknik

Läs mer

DIGITALT

15:30 - 16:00, ons. 26 apr.

Avgift

Beskrivning

Lyssna in och diskutera med Pernilla Sundqvist och Johan Boström kring hur man kan utveckla sitt och barnens konstruktionsarbete i teknikundervisningen. Hur kan man tänka om materialanvändning, relationen till hållbar utveckling, barnens syn på teknik etc.
Ca 35 min

Medverkande

Pernilla Sundqvist, lektor, CETIS, Linköpings universitet
Johan Boström, adjunkt, CETIS, Linköpings universitet

Ämnen

Teknik

Målgrupp

Förskola 4-5 år

Nyckelord

Samtala & fråga

Visa / presentera

Platser


DIGITALT

Eget klassrum eller annan egen lokal