BOKNING STÄNGD - - - Programmering i teknikämnet?

Hur ska man tänka om "den breda digitala kompetensen" och programmering i teknikämnet?

Läs mer

DIGITALT

15:30 - 16:10, tor. 27 apr.

Avgift

Beskrivning

Diskutera med CETIS (Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan) om vad och hur mycket det digitala innehållet ska utgöra av teknikundervisningen - och varför! CETIS "Röda-trådenmaterial" ligger till grund för detta webbinarium.

Medverkande

Claes Klasander
, CETIS: Nationellt resurscentrum för teknikundrervisning i skolan

Ämnen

Teknik

Målgrupp

Förskola 4 år - Skolår 9

Nyckelord

Samtala & fråga

Visa / presentera

Platser


DIGITALT

Eget klassrum eller annan egen lokal
Karta och vägbeskrivning (Google maps)