BOKNING STÄNGD - - - Rymdbiologi - ett spännande tema för skolorna

Presentation om hur du kan använda det gränsöverskridande ämnet rymdbiologi.

Läs mer

DIGITALT

15:00 - 16:00, mån. 24 apr.

Avgift

Beskrivning

Rymden är inte bara astronomi och science fiction, utan så mycket mera. Den överskrider alla våra gränser! Rymden är vår framtid och alla kan engagera sig i detta ämne.

Under detta lärarprogram kommer vi gå igenom vilken nytta rymdbiologi (astrobiologi) kan ha för skolundervisningen inom praktiskt taget alla ämnesområden (naturvetenskap, teknologi, humaniora, sport) samt hur detta kan bidra till att skapa en mer hållbar tillvaro på jorden och ute i rymden.

Tillsammans med Christer Fuglesang Spacecenter och Svenska Rymdsällskapet berättar Natuschka Lee hur rymdundervisningen kan utvidgas på skolorna. Självklart blir det även tid för frågor och diskussion.

Medverkande

Natuschka Lee, Sveriges Lantbruksuniversitet och Malmö universitet, Peder Jonsson, Vänföreningen till Christer Fuglesang Space Center, Ulf Andersson, Svenska Rymdsällskapet

Övrigt

Sändningslänk i bokningsbekräftelsen.

Ämnen

Bild

Biologi

Fysik

Geografi

Historia

Hållbarhet

Kemi

Matematik

Samhällskunskap

Teknik

Ämnesövergripande

Nyckelord

Undersöka / upptäcka

Visa / presentera

Platser


DIGITALT

Eget klassrum eller annan egen lokal