BOKNING STÄNGD - - - Smartare fiske och Smartare ljudmätare

En workshop om NTA Skolutvecklings prova på-uppdrag med programmeringsinnehåll.

Läs mer

DIGITALT

torsdag maj 05, 15:00 - 17:00

DIGITALT

tisdag maj 10, 15:00 - 17:00

Avgift

Beskrivning

Välkommen att möta NTA Skolutvecklings prova på-uppdrag Smartare fiske och Smartare ljudmätare – två teknikuppdrag med programmeringsinnehåll för elever i grundskolans senare del.

Dessa uppdrag syftar till att utveckla elevernas digitala kompetens. Med uppdragen kan elever utveckla sin förståelse för hur digitaliseringen påverkar samhället och även utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till detta. I uppdragen använder eleverna programmering med micro:bit för att lösa problem och omsätta idéer i handling.

Prova på-uppdragen har NTA Skolutveckling tagit fram för att lärare och elever som ännu inte är medlemmar i NTA ska få möjlighet att pröva på NTA:s arbetssätt. Dessa uppdrag belyser tekniska lösningar som bygger på att elektronik och digital teknik ständigt utvecklas och vilka förändringar det medför i vårt samhälle. Eleverna får skapa prototyper genom att programmera med micro:bit.

Under workshopen kommer deltagarna testa delar av dessa uppdrag. Vi kommer även reflektera hur digitaliseringen påverkar oss i vardagen. - Hur kan befintliga tekniska lösningar kombineras med ny digital teknik för att göra föremål och system smartare? Vad betyder begreppet ”smartare” i relation till tekniska lösningar? - Är det alltid smart med “smartare teknik”? Under workshopen kommer deltagarna även få veta mer om NTA:s tema Smartare produkter och Den smartare staden, där eleverna kan lära sig ännu mer med digitalisering, elektroniksystem och programmering.

För att full ut kunna delta i workshopen behöver du:
- grundläggande kunskaper om micro:bit. Om du inte har det rekommenderar vi att du kollar på denna film, https://www.youtube.com/watch?v=NMsTekg_GmU , och sedan provar på att göra program i filmen själv på https://makecode.microbit.org/# .
- 1 st micro:bit version 2
- två skärmar. Detta underlättar då du ska programmera på den ena skärmen och följa instruktioner på den andra.

NTA Skolutveckling ägs, finansieras och styrs av de kommuner och friskolor som är medlemmar. NTA vill gynna barn och elevers intresse och kunskaper i naturvetenskap, teknik och matematik. Det gör vi med ett vetenskapsbaserat skolutvecklingsprogram som innehåller undervisningsmaterial, lärarhandledning och kompetensutveckling.

Läs mer om NTA Skolutveckling på ntaskolutveckling.se

Medverkande

Tina Häggholm, NTA Skolutveckling ekonomisk förening, Christian Rydberg, Utvecklare, NTA, NTA Skolutveckling

Övrigt

SÄNDNINGSLÄNK tillhandahålls i god tid innan genomförandet.
Delta genom att visa sändningen på storbild i klassrummet. Bra ljud och bild samt stabil uppkoppling är en förutsättning.

Ämnen

Teknik

Målgrupp

Skolår 6-9

Nyckelord

Platser


DIGITALT

Eget klassrum eller annan egen lokal
Karta och vägbeskrivning (Google maps)