BOKNING STÄNGD - - - Stad i förändring - ett inspirationsmaterial

För mellanstadiets teknikundervisning om stadens system och den tekniska förändringen i 200 år.

Läs mer

DIGITALT

15:00 - 15:40, mån. 24 apr.

Avgift

Beskrivning

Få inspiration till att undervisa om den tekniska förändringen utifrån exemplet "staden". Vad kan eleverna lära sig om teknik genom att följa hur en stad utvecklas? Vad driver på förändringen och vilka konsekvenser kan eleverna se? Sju olika infrasystem används. Rikt bildstöd. CETIS föreståndare Claes Klasander inleder. Pröva på några övningar!

Medverkande

Claes Klasander
, CETIS: Nationellt resurscentrum för teknikundrervisning i skolan

Ämnen

Målgrupp

Skolår 4-6

Nyckelord

Platser


DIGITALT

Eget klassrum eller annan egen lokal
Karta och vägbeskrivning (Google maps)