BOKNING STÄNGD - - - Teknikens roll för hållbar utveckling

Hur kan man ta upp de tekniska perspektiven i hållbar utveckling?

Läs mer

DIGITALT

14:00 - 14:30, tis. 25 apr.

Avgift

Beskrivning

Susanne Engström, CETIS, presenterar och diskuterar hållbar utveckling för teknikundervisningen på högstadiet och gymnasiet. Utgångspunkterna är både kursplaner och De globala målen inom Agenda 2030. Ca 30 min.

Medverkande

Susanne Engström, Lektor, CETIS, Linköpings universitet

Ämnen

Hållbarhet

Teknik

Målgrupp

Skolår 7-9

Nyckelord

Samtala & fråga

Visa / presentera

Platser


DIGITALT

Eget klassrum eller annan egen lokal
Karta och vägbeskrivning (Google maps)