BOKNING STÄNGD - - - Undervisa om teknik i förskolan genom barnlitteratur!

Hur kan användningen av sagor, bilderböcker etc. bidra till spännande teknikundervisning i förskolan?

Läs mer

DIGITALT

15:30 - 16:00, mån. 17 apr.

Avgift

Beskrivning

Möt Pernilla Sundqvist från CETIS (Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan) som presenterar och diskuterar teknikinnehållet i förskolans läroplan utifrån CETIS inspirationsmaterial för förskolan. Vilken hjälp kan man ha av barnlitteratur och vad ska man tänka på? Tid för diskussioner!
Ca 30 min

Medverkande

Pernilla Sundqvist, lektor, CETIS, Linköpings universitet

Ämnen

Svenska

Teknik

Målgrupp

Förskola 4-5 år

Nyckelord

Samtala & fråga

Visa / presentera

Platser


DIGITALT

Eget klassrum eller annan egen lokal