Fortbildningsdag om biologi, fysik och kemi - SKOLÅR 4-6

Inspieras genom laborationer, ämnesdidaktik, teori och lärares erfarenheter av undervisning enligt Lgr22

Läs mer

Göteborgs universitet, Humanisten

09:00 - 16:00, tis. 18 apr.

Få platser

Avgift

Beskrivning

De nationella resurscentrumen i biologi (Bioresurs), fysik (NRCF) och kemi (KRC) erbjuder en NO-fortbildningsdag med ämnesspecifika pass.

Dagen startar med en storsamling för lärare från samtliga grundskolestadier och därefter deltar du i tre olika interaktiva spår med innehåll anpassat för din skolårsinriktning. Under för- och eftermiddag bjuds det på fika.

Välkommen till en heldag med fakta, forskning, labbar och konkreta tips.

I samarbete med Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet.

Medverkande

Jenny Olander, Kemilärarnas resurscentrum (KRC), Stockholms universitet, Ammie Berglund, Nationellt resurscentrum för biologiundervisning (Bioresurs), Uppsala universitet, samt Lukasz Michalak, Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF), Lunds universitet

Övrigt

Möjlighet för medhavd alt köpt lunch finns på plats.
Rullstolsanpassat

Ämnen

Biologi

Fysik

Kemi

Målgrupp

Skolår 4-6

Nyckelord

Laborera

Samtala & fråga

Undersöka / upptäcka

Platser


Göteborgs universitet, Humanisten

J431, PLAN 4
Renströmsgatan 6, 412 55 Göteborg
Karta och vägbeskrivning (Google maps)